CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

Sivas Meslek Yüksekokulu


Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama, bilgisayar kullanımı, yazılım geliştirme (local, İntranet veya İnternet ortamlarında), donanım, bakım-onarım, bilgisayar ağlarının kurulumu ve yönetimi ile ilgili bir bölümdür. Yeni bin yılda bilgi toplumu olma yolundaki ülkemizde, büyük gereksinim duyulan bir alanda meslek edindirmek amacıyla açılan bu bölüm, programında bilgisayar donanım ve yazılım teknolojileri üzerine kurulu dersleri bulundurur.


Elektrik

Elektrik programında, her türlü elektrik tesisat ve makinelerinin kurullması ve işletilmesi, bunlarla ilgili üretim alanlarında imalata konu olan elektrik malzemeleri ve ünitelerinin tasarlanması ve tesisat projelerinin çizilmesi konularında uygulamaya dönük eğitim ve öğretim yapılır.
final


Gaz ve Tesisatı Teknolojisi

Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz sistemleri üzerine çalışacak ara elemanları yetiştirmeyi amaçlar. Programın AmacıSıhhi tesisat ve doğalgaz programının amacı sıhhi tesisat, ısıtma tesisatı ve doğalgaz konularında,mühendis ile usta ve işçi arasında görev yapacak ana elemanları yetiştirmektir.


Elektronik Haberleşme Teknolojisi

Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programında amaç, telekomünikasyon sistemlerinin kurulması, işletilmesi alanında çalışacak ara insan gücü yetiştirmektir. Bu bölümde radyo, telefon, veri, faks ve haberleşme ile ilgili diğer cihaz ve sistemlerin imalatı, kurulması, değiştirilmesi ve işletilmesi, bakım ve onarımı konularında telekomünikasyon mühendisleri ile teknisyenleri arasında görev yapan ara eleman yetiştirilmektedir.


Yapı Denetimi Programı

Program, konumu itibariyle uygulama alanlarına oldukça yakın ve sektörde kurulacak işbirliği çerçevesinde uygulama ağırlıklı yürütülecektir. Öğrencilerimizin diğer alanlarda olduğu gibi İnşaat ve Yapı Denetimi alanında da aldıkları eğitime dönüştürme ve bu alanda deneyim kazanmalarına yönelik staj çalışmalarının, sektör-üniversite işbirliği ile gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.


Mimari Dekoratif Sanatlar

Farklı mimari yapı yüzeyleri, mekân, mobilya, iç-dış aksesuarların yüzeyleri, endüstriyel ürün ve dekoratif ürünler gibi, çok çeşitli yüzey tasarımı ve süslemesi projelerini gerçekleştirme düzeyinde; Her türlü yüzey ve mekânı, geleneksel sanatın birikimlerinden çıkışla, çağdaş bir yaklaşımda değerlendiren ve dekoratif tasarım uygulamaları ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapabilen nitelikli sanat elemanıdır.


Elektronik Teknolojisi

Elektronik Teknolojisi Programının amacı, endüstride ihtiyaç duyulan, elektronik alanda teknik ara eleman ihtiyacını karşılamaktır. Sanayide kullanılan elektronik araçların montajı, bakım ve onarımı konularında çalışacak, elektronik sistem ve donanımlarını tanıyan, özelliklerini bilen, bilgisini endüstriyel sistem ve donanımlara uygulayabilen insan gücünü yetiştirmektir.


Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Programı

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Programında elektronik sektöründe, özellikle endüstriyel uygulama alanlarında kontrol sistemlerinde ihtiyaç duyulan ara insan gücünün yetiştirilmesinin amaçlanmaktadır. Bu bölümde eğitim alan öğrencilere; — Temel Elektronik Dersleri ve Uygulamaları, — Pnömatik ve Hidrolik Kontrol Sistemleri, — Bilgisayar Destekli Elektroniksel Tasarım, Kontrol ve Programlama, — Elektronik Kontrol Devreleri, — Elektronik Kapsamlı Paket Programlar alanlarındaki temel bilgilerin kazandırılması hedeflenmektedir.


Mekatronik Teknolojisi

Mekatronik; • Makine, Elektrik-Elektronik ve bilgisayar teknolojilerini kullanarak ürünlerin, sistemlerin ve süreçlerin verimliliğini artıran, bütünleştirici bir mühendislik alanıdır. • Ürünlerin tasarımında ve üretim süreçlerinde makine, elektrik-elektronik, bilgisayar ve kontrol mühendisliğinin sinerjik olarak bütünleştirilmesidir. • Gelişmiş ürün ve süreç tasarımı için mühendislik, kontrol teknolojileri, bilgisayar bilimi, algılayıcı ve tahrik elemanları teknolojisinin sinerjik olarak kullanımıdır. Mekatronik; elektronik, mekanik, bilgisayar ve kontrolün ortak kesişiminde yer almaktadır.


Halıcık ve Kilimcilik

Programda ön lisans diplomasi ile mezun olan örgenciler “Halicilik Teknikleri ve Desinatörü” unvanini alirlar. Programda egitim-ögretimin teorik ve uygulama agirlikli dersler mevcuttur. Atölye ve laboratuar olanaklari ile dersler desteklenmektedir. Atölyemizde hali dokuma tezgâhlari ve desen çiziminde kullanilan isikli masalar bulunmaktadir.


İnşaat Teknolojisi

İnşaat Teknolojisi Programında temel eğitim günümüzde geçerli bilimsel ve teknolojik sağlam bir meslek eğitimi laboratuvar uygulamalarıyla desteklenmektedir. Profesyonelce çalışmalar sağlanmaktadır. Bu programda dersler gerekli teorik bilgiler, deneysel yetenek ve kabiliyetler, geleneksel ve modern teknolojideki uygulamalara göre verilmektedir.


Doğal Yapı Taşları Teknolojisi

Program, konumu itibariyle uygulama alanlarına oldukça yakın ve sektörde kurulacak işbirliği çerçevesinde uygulama ağırlıklı yürütülecektir. Öğrencilerimizin diğer alanlarda olduğu gibi mermercilik ve doğal taş alanında da aldıkları eğitime dönüştürme ve bu alanda deneyim kazanmalarına yönelik staj çalışmalarının, sektör-üniversite işbirliği ile gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.


Makine

Bu bölümde temel teknik eğitimlerin laboratuvar uygulamalarıyla desteklenmesiyle profesyonel çalışmaların yapılabilmesi sağlanmaktadır. Makina İmalat Programında dersler; teorik ve uygulamalı bilgiler, deneysel yetenek ve kabiliyetler, modern teknolojideki uygulamalara göre verilmektedir


Otomotiv Teknolojisi

Otomotiv Teknolojisi Programında temel eğitim günümüzde geçerli bilimsel ve teknolojik sağlam bir meslek eğitimi laboratuvar uygulamalarıyla da desteklenerek profesyonelce çalışmalar sağlanmaktadır. Bu programında dersler gerekli teorik bilgiler, deneysel yetenek ve kabiliyetler, geleneksel ve modern teknolojideki uygulamalara göre verilmektedir.


Maden Teknolojisi

Ülkemizde madencilik alanında ocak denetiminin ve iş takibinin teknolojinin de gelişmesine bağlı olarak üniversite seviyesinde bilgi ve görgülerle donatılmış ara elaman yetiştirilerek, eksikliğin bu yolla doldurulması amaçlanmıştır. Bilhassa büyük çapta olan ve oldukça yaygınlık gösteren müesseselere kontrol ve denetim daha da önem kazanmıştır. Yetişmiş bu elemanlar sayesinde kurumlardaki eğitim için gerekli olan süre ve iş kaybının önüne geçilecektir. Proje okuma ve değerlendirilmesi, mühendisten sonra gelen bu elemanlar sayesinde akıcı hale getirilecektir.


Tekstil Teknolojisi

Tekstil programının amacı, tekstil endüstrisinin ihtiyacı olan ara insangücünü yetiştirmektir. Ülkemiz, tekstil endüstrisinde gelişmiştir. Ancak tekstil teknikeri yetiştiren kurumların sayısı oldukça azdır. Bu nedenle mezunların iş bulma sorunu yok sayılır.


Organik Tarım

Programın amacı; Kamu ve özel sektör kurulumlarında istihdam edilmek üzere, ekolojik dengenin korunması, her türlü bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi ile kullanılacak girdilerin organik tarım metoduna uygun olarak üretilmesi ve bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ile kontrolünü amaçlayan, tarımdaki çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen modern üretim tekniklerini kullanmayı bilen "Organik Tarım Teknikeri" yetiştirmektir.


Geleneksel El Sanatları

Bölümün amacı; İki yıllık eğitim sonunda, geleneksel el sanatları alanında bilgili, Geleneksel El Sanatları Programı Ön Lisans Mezunu olarak ara eleman yetiştirmektedir. Programdan Mezun öğrenciler, DGS sınavında başarılı oldukları takdirde örgün eğitimde ilgili lisans programına dikey geçiş yapabilirler. Ayrıca, fabrikalarda, Halk Eğitimi Merkezlerinde usta öğretici olarak iş bulma imkanı vardır. Mezun olan öğrencilerin bir kısmı da serbest olarak hediyelik eşya üzerine çalışmayı tercih etmektedirler.


Raylı Sistemler Makine Teknolojisi

Ekonomik ve Sosyal Yaşamın en önemli unsurlarından olan ulaşım, gerek ülke, gerekse kent boyutunda diğer etkenler ile karşılıklı etkileşim içindedir. Dünyada son yıllarda ortaya çıkan sosyal ve ekonomik alanlardaki gelişmeler; insanların daha rahat, güvenli yaşama ve zamanı ekonomik olarak kullanma isteğini ortaya çıkarmıştır. Demiryolu ulaşımının güvenli, hızlı olması ve ülke ekonomisi ile endüstrileşmesinde olan artan önemi son yıllarda ülkemizde de anlaşılmıştır.

designed by a.g.y.
Ana Menü